Özel Güvenlik Koruma Planı

Argen Güvenlik, tüm kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak 5188 sayılı kanunun 12. maddesine istinaden iş ortaklarına ait tesislerin Koruma ve Güvenlik Planlarını hazırlar.

Her biri alanında uzman saha yönetim ekimiz tarafından gerçekleştirilen detaylı keşifler doğrultusunda hazırlanan risk analizi raporu, iç ve dış tehditler gibi tüm veriler ışığında tesis için gerekli görülen tüm güvenlik ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayacak koruma ve güvenlik planları, Argen Güvenlik tarafından bağlı olduğunuz ilçe sınırları  içerisindeki Valiliğe sunulur ve tüm işlemler kontrollü olarak takip edilir.

Koruma ve güvenlik planının hazırlanacağı iş ortağımıza ait kurum ve kuruluşun; ürettiği malın veyahut hizmetin önemi, tesisin bağlı bulunduğu bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak değişebilecek konular da plana dâhil edilir.