Özel Güvenlik Danışmanlığı

Argen Güvenlik, Özel Güvenlik Hizmeti Danışmanlığı kapsamında Güvenlik Hizmetini kendi bünyelerinde yapan iş ortaklarına ait tesislerin risk faktörlerini belirleyerek, tesise özel güvenlik çözümleri üretir. 

Sürekli globalleşen dünyanın özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde insanoğlu üzerinde dâhili ve harici unsurlara bağlı olarak oluşturduğu ( sel, yangın, sabotaj, hırsızlık, yağma vb. ) etkin riskleri, tesislerin fiziksel ve altyapısal şartlarına uygun olarak minimuma indirerek optimize etmesine ve bu riskler karşısında oluşacak kayıpların azaltılması yönünde tesisin fiziksel tüm şartlarını gerekirse revize ederek yenilikçi fikir ve projeler üretilmesine destek veren Argen Güvenlik, Özel Güvenlik Hizmetlerini Valilikten almış oldukları Özel Güvenlik Belgesi ile kendi bünyelerinde yapan iş ortaklarına ait tüm tesislerin Yönetim Kurullarına profesyonel Özel Güvenlik Danışmanlığı sunar.

Temelinde, yapılan keşifler doğrultusunda risk analiz raporunun hazırlanması ve bu analizlerden elde edilen somut veri ve bilgiler doğrultusunda güvenlik planlarının oluşturulup ilgili Yönetim Kuruluna sunulması ve bu anlamda gerekli görülen tüm fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerin alınması veyahut iyileştirmesi süreçlerini barındıran Özel Güvenlik Danışmanlığı hizmeti, bir sonraki yılın işletme bütçesinde güvenliği ve güvenlik hizmetlerine ayrılacak olan bütçe bakımından da iş ortaklarımıza büyük kolaylık sağlar.

Argen Güvenlik, kişi ve farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşları kapsayan bu hizmetinde tehdit ve risklerin seviyelendirilmesi yöntemiyle bütçe paralelinde oluşan katma değere yönelik verimle, tesislerin profesyonel gözü olur.