Yüksek riskli bir olay öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik müdahalesinin proaktif olarak hazırlanması ve etkin yönetimi güvenlik, varlık koruması ve iş sürekliliği için çok önemlidir.

ARGEN Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri uzmanları, müşterilerin afet ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmelerine ve doğal afet, kriz, toplumsal olaylar veya grev / iş gücü huzursuzluğu durumlarında destek kaynaklarını hızla seferber etmelerine yardımcı olmak için kapsamlı deneyim, teknoloji ve süreçlerden yararlanır.

 Resmi makamlarla kurulan ilişkiler ve kolluk kaynakları, müşteriler adına etkin bir şekilde koordine olmamızı, kritik olaylardan hızlı bir şekilde kurtulmamızı ve operasyonlara olan aksaklıkları en aza indirgememizi sağlar. 

  • Doğal ve Doğal Olmayan Afetlere Müdahale
  • Toplumsal Olaylara Müdahale
  • Mütecavizlere Karşı Koruma
  • Ani Müdahale ve Personel Görevlendirilmesi
  • Özel Varlık Koruma